• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     • na lata 2021-2025 

      W czerwcu 2022 r. Gmina Knurów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”. Z otrzymanych środków finansowych w kwocie 14 500 zł placówka skorzysta w roku szkolnym 2022/2023. Program zakłada wsparcie w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa m. in. poprzez zakup nowości wydawniczych do placówki, organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionych książek, organizację wydarzeń promujących czytelnictwo, w tym spotkania z twórcami literatury, czy też współpracę z  bibliotekami publicznymi.

       

      Dofinansowanie z budżetu państwa: 14 500,00 zł

       Całkowita wartość zadania: 18 125,00 zł

       

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • odbędzie się
      1 września 2022 r. (czwartek) na dużym boisku szkolnym
      o godzinie 9.00

      Serdecznie zapraszamy oddziały przedszkolne 0A i 0B oraz klasy:
      1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 8A, 8B, 8C.

      W razie deszczu rozpoczęcie odbędzie się w sali gimnastycznej tylko dla oddziałów 0A i 0B oraz klas 1A, 1B, 1C.

      Pozostali uczniowie razem z wychowawcą udadzą się do swoich
      sal lekcyjnych.

      0A – p. Cholewa – sala nr 54 – budynek A – skrzydło B – piętro

      0B – p. Rudnik-Gmur – sala nr 50 - budynek A – skrzydło B – parter

      1A – p. Kućmierczyk – sala nr 3 – budynek B - parter

      1B – p. Rzążewska – sala nr 5 – budynek B – piętro

      1C – p. Masarczyk – sala nr 4 – budynek B - piętro

      2A – p. Gasz – sala nr 2 – budynek B - parter

      2B – p. Ciupek-Ciesielska – sala nr 1 – budynek B - parter

      3A – p. Małaczek – sala nr 37 – budynek A – skrzydło A - parter

      3B – p. Porwoł – sala nr 1 – budynek A

      3C – p. Kwiatek – sala nr 42 – budynek A – skrzydło A - piętro

      4A – p. Polok – sala nr 6

      4B – p. Pawłowska-Król – sala nr 18

      5A – p. Knop – sala nr 19

      5B – p. Bielska-Kulikowska – sala nr 31

      5C – p. Baron – sala nr 25

      6A – p. Marek – sala nr 26

      6B – p. Walczyk – sala nr 20

      7A – p. Kamrad – sala nr 15

      8A – p. Jagieniak – sala nr 14

      8B – p. Piechaczek – sala nr 32

      8C – p. Stelmach – sala nr 2

       

   • Kontakty

    • MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
    • 32 235 27 15 - budynek A ul. A. Słoniny 1 e-mail: msp1@knurow.edu.pl
    • 44-190 Knurów ul. A. Słoniny 1 Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Knurowie. Poland
    • MSP1 w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.
  • Galeria zdjęć

    brak danych