• Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 w Knurowie
     • Wybudowana w 1910 r. W czerwcu 1917 r. placówka otrzymała sztandar oraz imię Powstańców Śląskich. W czasie plebiscytu kilka izb szkolnych wykorzystywano w celach organizacyjnych związanych z powstaniami.
     • budynek A
     • ul. Słoniny 1
     • budynek B
     • ul. ks. A. Koziełka 7
     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego
     • 1929/1930
    • Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie jest najstarszą szkołą naszego miasta, ale jak podaje w swojej kronice Ks. Alojzy Koziełek, nie była ona pierwszą placówką szkolną
     w Knurowie. Budynek szkolny "domus scholaris" znajdował się na prawym brzegu rzeki, ku
     ul. Wolności i był własnością proboszcza, nazwany przez ludność "farką".


     W roku 1810/1811 wybudowano nową szkołę blisko cmentarza na gruncie organistowskim. Pod jedną strzechą była izba szkolna, mieszkanie nauczyciela i obora. "Przez jedną sień przechodziła dziatwa szkolna, rodzina nauczyciela i - krowy i świnie". W roku 1864 inspektor powiatowy Ks. Waniura stwierdza potrzebę budowy nowej szkoły, gdyż ta nie wystarcza dla dziatwy z Knurowa i Krywałdu.
     W roku 1868 stara szkoła została rozszerzona o jedną klasęi mieszkanie dla drugiego nauczyciela.
     W roku 1880 nareszcie przystąpiono do wybudowania nowej szkoły wzdłuż ul. Kościelnej. Wykonawcą był mistrz murarski Jaroszek.

      

     Nowa szkoła miała 3 klasy i mieszkania dla trzech nauczycieli. Ponad 40 lat w knurowskim szkolnictwie przepracował Paweł Jarząbek. Od początku lat siedemdziesiątych XIX wieku do
     1 października 1912 roku był w jednej osobie nauczycielem i organistą. W latach 1909-1910 wybudowano nową szkołę (10 klas) w III kolonii. W 1912r. powstało nowe skrzydło z 4 klasami.
     To obecne zabudowania przy ul. Słoniny 1. Spore fundusze na szkołę łożyła wówczas kopalnia.
     W 1920 r. wprowadzono ponownie - po przerwie od 1872 roku - fakultatywną naukę języka polskiego.

      

     W czasie plebiscytu kilka izb szkolnych wykorzystywano na sprawy organizacyjne związane
     z powstaniem. Rok szkolny 1922/1923 rozpoczął się w trudnych warunkach. Wszyscy nauczyciele
     z czasów niemieckich wyjechali. Został tylko jeden: Scheer Ernest. Przyjęto 10 nowych, głównie
     z Małopolski. Kierownikiem został Józef Loos. W 1929r. uruchomiono przy szkole Dokształcającą Szkołę Górniczą. 15 listopada 1931r. poświęcono sztandar szkolnyz wizerunkiem św. Stanisława Kostki. Jego imię nadano szkole. W czasie wojny nauka odbywała się w języku niemieckim. Po wojnie w 1945r. przeprowadzono w szkole remont. W czerwcu 1971r. szkoła otrzymała sztandar i imię Powstańców Śląskich. W 1979r. powstała Izba Pamięci Narodowej poświęcona bohaterom powstań śląskich.

  • Kontakty

   • MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
   • 32 235 27 15 - budynek A ul. A. Słoniny 1 e-mail: msp1@knurow.edu.pl
   • 44-190 Knurów ul. A. Słoniny 1 Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Knurowie. Poland
   • MSP1 w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.
 • Galeria zdjęć

   brak danych