• 12 września 2019 r. weszła w życie ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, która nakłada na dyrektorów szkół obowiązek przekazania rodzicom informacji o zakresie opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna nad uczniami obejmuje: 

     1.        profilaktyczną opiekę zdrowotną;   
     2.        promocję zdrowia;
     3.        opiekę stomatologiczną.

     Ustawa nie obejmuje swoim zakresem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

     Podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla uczniów, z którym Gmina Knurów zawarła porozumienie określające sposób organizacji udzielania świadczeń w okresie od 12 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. jest:

     Izabela Kraczala-Bizoń, Zbigniew Bizoń, Sandra Bizoń – prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą BISTOM S.C. z siedzibą pod adresem 44-194 Knurów, ul. Kapelanów Wojskowych 2D.

     Ewentualne uwagi dotyczące realizacji porozumienia rodzice mogą zgłaszać dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza dziecko.

  • Kontakty

   • MSP nr 1 im. Powstańców Śląskich w Knurowie
   • 32 235 27 15 - budynek A ul. A. Słoniny 1 e-mail: msp1@knurow.edu.pl
   • 44-190 Knurów ul. A. Słoniny 1 Administratorem Danych Osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich z siedzibą w Knurowie. Poland
   • MSP1 w Knurowie zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego online. W celu skorzystania z usługi wymagane jest wcześniejsze ustalenie z sekretariatem terminu załatwienia sprawy.
 • Galeria zdjęć

   brak danych